Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zdobył drugie miejsce w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2014 – Razem dla rozwoju.

Do konkursu, organizowanego przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP, zgłoszonych zostało 16 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej eksperci oceniający wnioski wspólnie z przedstawicielami związków powiatów, gmin i miast polskich oraz reprezentantami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wybrali 13 finalistów. Kolejnym etapem oceny były wizytacje projektów finałowych, które prowadzono do połowy maja.
1
W elitarnym gronie najlepszych inicjatyw w kraju znalazł się projekt bielsko-bialskiego MOPS pn. „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej”. Do kooperacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprosił: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Stowarzyszenie Wspierania Rodziny, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Fundację Drachma, Śląską Fundację Błękitny Krzyż, Grupę Ratownictwa PCK. Przedstawicielem biznesu była firma IRP Inwestycje-Rozwój-Personel Jarosław Niemczyk, sektor publiczny reprezentowały Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach/Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej oraz Ochotniczy Hufiec Pracy w Bielsku-Białej – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Za badania odpowiedzialni byli wykładowcy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej (częścią projektu jest praca naukowa, mająca wspomóc tworzenie podobnych map problemów w innych miastach); w przedsięwzięcie MOPS włączyły się także Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Partnerstwo zostało ustanowione 3 sierpnia 2011 roku.
2
Gala z udziałem finalistów konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2014 – Razem dla rozwoju odbyła się 2 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent Bronisław Komorowski. Nagrody przyznane zostały w dwóch kategoriach: współpraca międzysamorządowa oraz współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa, której laureatem został bielsko-bialski MOPS. Pierwsze miejsce na podium w tej kategorii przypadło Stowarzyszeniu LGD Wokół Łysej Góry, a ostatnie zajęło Stowarzyszenie LGD Dolina Raby. Oprócz tego, w trakcie Gali, Ośrodek otrzymał Dyplom za promowanie w swojej pracy metod partycypacji publicznej i budowę kultury współdziałania. Pamiątkową statuetkę oraz dyplomy w imieniu zespołu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odebrali dyrektor Aleksandra Ciaciura, wicedyrektor Małgorzata Polak oraz kierownik projektu Artur Kulas. Dodatkowo przedstawiciel ośrodka wyjedzie w nagrodę na wizytę studyjną do Norwegii.


 
K+ / mapa
panel administracyjny