Szanowni Państwo,

od czterech lat MOPS w Bielsku-Białej wspólnie z partnerami Powiatowym Urzędem Pracy i Wyższą Szkołą Administracji realizuje projekt budowania partnerstw międzyinstytucjonalnych i międzysektorowych, tworzących mapy problemów i zasobów lokalnego środowiska. Impulsem stało się poszukiwanie skutecznych rozwiązań, zaczynając od dogłębnego poznania trudności występujących na danym terenie, w danej grupie, i angażując do tych działań publiczne oraz niepubliczne instytucje i podmioty. To dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie, którym staramy się burzyć utrwalane przez lata stereotypy – brak otwartości instytucji i komunikacji między nimi zastępując platformą kooperacji. Oto istota naszego nowatorskiego projektu. Nakreślony przez nas kierunek zyskał uznanie w kraju. Na realizację innowacyjnego konkursowego przedsięwzięcia otrzymaliśmy unijne fundusze jako jeden z ośmiu podmiotów wytypowanych spośród 28 z całej Polski, jedyny przedstawiciel sektora administracji publicznej. Projekt „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” zdobył II miejsce w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2014 – „Razem dla rozwoju”, organizowanym przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP. Otrzymaliśmy również dyplom za promowanie w swojej pracy metod partycypacji publicznej i budowę kultury współdziałania, a realizowane przez nas przedsięwzięcie zostało wpisane do rejestru dobrych praktyk Związku Miast Polskich.

Podstawowym narzędziem modelu jest interaktywna mapa problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego. Inspirowana dokonaniami naukowców chicagowskiej szkoły socjologicznej, wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne, umożliwiające gromadzenie, katalogowanie, wymienianie i udostępnianie informacji. Przykładową mapę można obejrzeć na stronie http://www.kooperacjaplus.eu/component/kplus/?view=gmap

W ramach działań projektowych opracowany został program szkoleniowy dla kandydatów biorących udział w procesie diagnozowania (zespołach ds. diagnoz), powstał także podręcznik wdrażania modelu współpracy instytucji, który w wersji elektronicznej znajduje się na stronie http://www.kooperacjaplus.eu/component/content/article/7-news/25-podrecznik-wdrazania-modelu-wspolpracy  To de facto początek prac związanych z kształtowaniem platformy kooperacji międzyinstytucjonalnej. By zbudować jej solidne fundamenty, potrzebujemy Państwa wsparcia. Zwracamy się zatem z serdeczną prośbą o sygnowanie i odesłanie na adres MOPS w Bielsku-Białej, ul. K. Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała załączonego listu intencyjnego, będącego ważnym głosem poparcia, który dotrze do ministra pracy i polityki społecznej. Spora liczba listów intencyjnych podpisanych przez przedstawicieli instytucji będzie ważnym komunikatem dla decydentów i może skutkować wprowadzeniem modelu współpracy międzyinstytucjonalnej jako rozwiązania systemowego. Będzie to przełomy krok w tworzeniu partnerstw działających na rzecz lokalnych społeczności. Analiza olbrzymiego zbioru danych pozwoli bowiem stawiać trafne diagnozy i na ich podstawie podejmować adekwatne do problemów inicjatywy, realizować skuteczne projekty, tworzyć realne strategie – pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w maksymalnie efektywny sposób. Zatem chyba warto. Tym bardziej, że budowanie kultury współdziałania instytucji przenosi ich dotychczasowe relacje na nowy poziom, kształtuje całkiem nowe standardy pracy, podnosi jej jakość. Mamy nadzieję, że zbudujecie Państwo wspólnie z nami aktywne partnerstwo, a kultura współdziałania instytucji i podmiotów w trakcie opracowywania diagnoz problemów społecznych stanie się wkrótce powszechną praktyką.

Prezentacja projektu znajduje się na stronie http://www.kooperacjaplus.eu/component/content/article/7-news/27-kooperacjaplus-podsumowanie-projektu

Dziękujemy


List Intencyjny
K+ / mapa
panel administracyjny