Obejmie organizację i prowadzenie Biura Projektu w siedzibie Lidera, wybór zespołu zarządzającego projekt i jego cykliczne spotkania, wybór wykonawców, rozliczenia merytorycznego i finansowego zadań, przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdań. Promocja polegać będzie na opracowaniu ogłoszeń prasowych w poczytnych gazetach, druku rollbanerów, zestawów materiałów biurowych dla beneficjentów, wykonaniu tablic informacyjnych umieszczonych w siedzibie Wnioskodawcy i Partnerów, utworzeniu strony www projektu, wykonanie filmu promującego projekt i jego rezultaty.

K+ / mapa
panel administracyjny