W załączeniu przesyłamy wypełnioną ankietę dotyczącą efektywności działań upowszechniających i włączających wypracowane w ramach naszego projektu produkty do głównego nurtu polityki. Przy tej okazji uprzejmie informujemy, iż ze względu na ciążący obowiązek utrzymania trwałości projektu, nasze przedsięwzięcie będzie przez nas kontynuowane do 31.12.2020 r.

W tym czasie możecie Państwo korzystać darmowo z naszych wypracowanych produktów, tj. modelu współpracy instytucji przy tworzeniu diagnozy problemów społecznych oraz interaktywnej mapy problemów i zasobów środowiska lokalnego. Ponieważ istnieje potrzeba stworzenia interaktywnych map problemów społecznych na wyłączność dla publicznych instytucji pomocy społecznej i rynku pracy, będziemy podejmować rozmowy z decydentami, aby takie mapy mogłyby być udostępniane z poziomu centralnego, np. poprzez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Aby na mapie znajdowały się informacje o wszystkich problemach społecznych, istnieje konieczność wprowadzenie uregulowań do systemu prawnego z obszaru pomocy społecznej i rynku pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych, szczególnie tych wrażliwych. Aktualnie zdobyliśmy poparcie 245 instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy społecznej i rynku pracy, które zawarły z nami listy intencyjne, wyrażając chęć współpracy w rozwoju narzędzi badawczych, diagnostycznych w działalności pomocy społecznej i podmiotach rynku pracy.

Mamy nadzieję, iż dzięki wypracowanemu modelowi współpracy instytucji oraz stworzonemu prototypowi mapy problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego, będziemy mogli wspólnie tworzyć szczegółowe diagnozy problemów społecznych, a na ich podstawie skuteczne i realne strategie, programy i projekty rozwiązywania zbadanych trudności, z którymi borykamy się w naszej codziennej pracy na rzecz mieszkańców naszych społeczności

Lista Kontrolna - plik do pobrania
K+ / mapa
panel administracyjny