K+ / mapa
sprawdź poszukiwane dane
wybór miasta
wybór kategorii mapy
Zasoby instytucjonalne
 • ikona 1
  Mapa aktywności bielskich organizacji pozarządowych
 • ikona 2
  Mapa instytucji pomocy społecznej
 • ikona 3
  Mapa instytucji rynku pracy
Filtr osiedla
Zaznacz/Odznacz Wszystkie
Filtr osoby
Filtr płci
 • Kobiety
 • Mężczyźni
Filtr wieku
 • Urodzeni przed 1940
 • Urodzeni w dekadzie 1940
 • Urodzeni w dekadzie 1950
 • Urodzeni w dekadzie 1960
 • Urodzeni w dekadzie 1970
 • Urodzeni w dekadzie 1980
 • Urodzeni w dekadzie 1990
filtr problemy
legenda mapy
1 osoba
1 osoba występuje na wielu mapach
po oddaleniu zbiór jednego problemu
Trwa ładowanie
Niezalgowany
Gość
Ilość osób na mapie
%
Stosunek aktualnie widocznej liczby osób na mapie do liczby wszystkich osób na mapie.
Wybrana dzielnica
%
Stosunek liczby osób w dzielnicy do liczby wszystkich osób w mieście.
Kategoria wiekuLiczba bezwzględna%
Wiek przedprodukcyjny00
kobiety 0-17 lat 0
mężczyźni 0-17 lat 0
 
Wiek produkcyjny00
kobiety 18-59 lat 0
mężczyźni 18-64 lat 0
 
Wiek poprodukcyjny00
kobiety 60 i więcej lat 0
mężczyźni 65 i więcej lat 0
 
%
Stosunek liczby osób wyświetlonych na danej ulicy do liczby wszystkich osób w dzielnicy.
Wybrany problem
%
Stosunek liczby osób z wybranym problemem na danej ulicy do liczby wszystkich osób w dzielnicy.
Ta osoba występuje również na mapach:
x
K+ / mapa
panel administracyjny