budowanie
temat
Projekt K+ / Wyznaczone Cele
szczegółowe informacje
współdziałanie
text

W założeniu POKL działania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy powinny się wzajemnie uzupełniać, aby stworzyć kompleksowy pakiet usług dla beneficjentów korzystających z ich wsparcia. Mimo istniejącej świadomości potrzeby współdziałania tych instytucji współpraca ta nie ma głębszego bardziej operacyjnego charakteru i najczęściej ogranicza się do wymiany informacji. Powiatowe urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej czy powiatowe centra pomocy społecznej realizują projekty wykorzystując te same instrumenty wsparcia dla tych samych beneficjentów. Stwarza to sytuację, w której pup i ops organizują szkolenia kursy o podobnym lub tym samym zakresie, co nie idzie w parze z zasadą efektywności. Instytucje te muszą wspólnie opracowywać zasady współpracy w celu wymiany informacji o klientach.

 

Do najważniejszych barier związanych z podejmowaniem wspólnych działań, które hamują rozwój współpracy na podstawie wyników badania są: brak woli otwartości ze strony instytucji, formalizm biurokracja czasochłonne procedury, brak wspólnego systemu informatycznego, brak przepływu informacji między instytucjami trudności komunikacyjne, brak wspólnego celu, postrzeganie partnerów lokalnych jako konkurencji, niska motywacja prac do angażowania się w dodatkowe inicjatywy i brak inicjatywy pomysłu na wspólne działanie...

Chronologia programu / najważniejsze informacje
K+ / mapa
panel administracyjny